مینی‌تک

فعال کردن new tab جدید در کروم

برای فعال کردن new tab جدید در کروم کافیه که خط – -new-tab-page رو به انتهای لینک شورت‌کات مرورگر کروم اضافه کنید.