وردپرس

آموزش طراحی قالب وردپرس #۶ت(فرم جستجو و تقویم)

آموزش شماره شش از سری آموزشهای طراحی قالب وردپرس، قسمت چهارم
ساخت فرم جستجو و یادگیری تابع فراخوانی تقویم