آموزش طراحی سایت

لیست آموزشهای طراحی قالب برای وردپرس
سلام برای شروع به طراحی قالب شما باید با نصب وردپرس در کامپیوتر شخصی آشنا باشین اگر آشنایی لازم را ندارید مطالب زیر را بخوانید:
آموزش طراحی قالب وردپرس-الف (مواد لازم)
آموزش طراحی قالب وردپرس-ب (نصب وردپرس)
این هم لیست آموزش های داده شده که هر وقت آموزش جدیدی داده بشه به روز خواهد شد
آموزش طراحی قالب وردپرس #۱
آموزش طراحی قالب وردپرس #۲
آموزش طراحی قالب وردپرس #۳
آموزش طراحی قالب وردپرس #۴(هدر۱)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۴(هدر۲)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۵الف(حلقه)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۵ب(متن مطالب)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۵پ(ابزارهای متن)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۵ت
آموزش طراحی قالب وردپرس #۵ث(هدایتگر صفحه)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۶الف(سایدبار)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۶ب(لیست برگه ها)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۶پ(آرشیو و پیوندها)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۶ت(فرم جستجو و تقویم)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۶ث(پایان سایدبار)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۷(فوتر)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۸(معتبرسازی)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۹(زیباسازی!)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۱۰(زیباسازی۲)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۱۱(استایل سایدبار)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۱۲(تقسیم بندی فایلها۱)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۱۳(تقسیم بندی فایلها۲)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۱۴(امکان نظردهی)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۱۵(فارسی سازی)
آموزش طراحی قالب وردپرس #۱۶(جمع بندی-پایان)