ترفند, مرورگر اینترنت

یک ترفند ساده برای کوتاه کردن آدرس در اپرا

یک ترفند ساده برای کوتاه کردن آدرس در اپرا