وب

تمامی مطالب مربوط به وب، اخبار مرورگرها، سایت ها و وبلاگها در این دسته قرار میگیرند.